O nás

Hami klub je voľnočasový klub dobrovoľníkov, v ktorom sú vítaní všetci rodičia s deťmi ako aj ich rodiny a priatelia.

Názov klubu vznikol zo slovného spojenia HAmuliakovské maMIčky. Zároveň však predstavuje aj obec HAMulIakovo kde sa náš klub nachádza. Nuž a v neposlednom rade slovíčko HAMI používa asi väčšina detičiek v začiatkoch vývoja reči.

Myšlienkou založenia materského centra sme sa zaoberali už vyše dvoch rokov. Náš klub napokon vznikol v novembri 2014, ako spontánna potreba mamičiek s deťmi na stretnutia počas dlhých zimných dní. V našom klube sa stretávajú rodiny z našej obce ako aj jej blízkeho okolia, ale radi k nám chodia aj návštevníci z Bratislavy.

Snažíme sa stále rozvíjať našu činnosť a aktivity k naplneniu požiadaviek našich priaznivcov, aby sa u nás cítili dobre, aby u nás našli to čo hľadajú a aby sa k nám vždy s radosťou vracali spať.

Prioritne sa snažíme naše aktivity zameriavať na rozvoj detí od 0 do 3 rokov. Nezabúdame však aj na mamičky, ktoré si k nám môžu prísť oddýchnuť, stretnúť sa s priateľmi, zrelaxovať a nabrať nové skúsenosti.

 

V záujme zlepšovania a hlavne snahy o naplnenie Vašich požiadaviek v čo najväčšej možnej miere, vždy radi privítame nové nápady, návrhy, pripomienky ako aj kritiku. Preto nás neváhajte kedykoľvek kon taktovať. Radi Vám tiež odpovieme na Vaše otázky.

Dobrovoľný príspevok
Od februára máte možnosť prispieť na naše spoločné aktivity dobrovoľným príspevkom do "kasičky", ktorú nájdete k dispozícii pri každej aktivite organizovanej Hami klubom. Príspevky sú dobrovoľné a anonymné. Vyzbierané finančné prostriedky sa využívajú na čiastočné zabezpečenie materiálu potrebného na spoločné aktivity. Príspevky nám pomôžu skvalitňovať pripravované aktivity, ktoré sa Vám snažíme zabezpečovať bezplatne, alebo za minimálny poplatok.
Vopred ĎAKUJEME za podporu.
INFORMÁCIE
pravidlá a fungovanie klubu
 
• do klubu je vstup možný len s DOBROU NÁLADOU ;)
• klub je verejný a vstup je voľný - vítaní sú všetci rodičia s deťmi
• klub funguje na báze dobrovoľnej voľnočasovej aktivity (nie sme podnikateľský subjekt)
 
 
PODPORA
• nie sme nikým dotovaní a všetky stretnutia a aktivity sú realizované prostredníctvom súkromných zdrojov a Vašich dobrovoľných príspevkov
vítame každú podporu a pomoc pri príprave aktivít
• radi prijmeme dobrovoľné príspevky (finančné aj nefinančné) na fungovanie klubu a jeho aktivít
• kreatívne tipy a návrhy na spoločne strávený čas sú vždy vítané
• každý môže do klubu darovať čokoľvek čo deti alebo rodičia využijú na spoločných stretnutiach (napr. plastelína, papier, pastelky, hračky....)
 
 
STRETNUTIA
• každú stredu doobeda (len v pracovné dni)
• v čase od 10:00 do 12:00 hodiny
• v Hamuliakove v kaviarni Squash Caffe (Dunajská ul. 456 - za Kultúrnym domom; budova medzi škôlkou a školou)
• mimo pravidelných stretnutí plánujeme organizovať aj spoločné prechádzky alebo hry v exteriéri podľa ročného obdobia (len za priaznivého počasia)
 
 
AKTIVITY
• detské dielničky zamerané na rozvoj detičiek a ich správny vývin - vždy 1x mesačne
• cvičenie rodičov s detičkami - cvičenie s individuálnym prístupom (cena 1€/dospelá osoba) - pojračujeme na jeseň 2015
• hudobno-pohybový krúžok - raz mesačne sa môžu detičky počas herničky zapojiť do kurzu rytmiky - začiatok o 10:00 - vstup zdarma
 
 
BEZPEČNOSŤ
• každý rodič zodpovedá za svoje dieťa a sleduje aj bezpečnosť ostatných detí
• dieťa chodí do kolektívu zdravé
• prosíme aby ste nosili deťom papučky (zabezpečenie pohodlia detí ako aj čistoty prostredia v ktorom sa budú hrať)
• konzumácia je povolená mimo hracej plochy a každý rodič si zodpovedá za svoje dieťa
• nepodávajte jedlá, pochutiny a nápoje iným deťom bez súhlasu ich rodičov - rešpektujete tým ich individuálne stravovacie návyky a potreby, resp. prípadné zdravotné obmedzenia
 
 
DETSKÉ OSLAVY
• v prípade záujmu Vám pomôžeme zabezpečiť oslavy Vašich detičiek v priestoroch klubu - bližšie info poskytneme individuálne
 
 
DARČEK
• pri prvej návšteve klubu od nás obdržíte portrétnu fotografiu Vás s Vašim dieťatkom (je potrebné sa vopred nahlásiť)

Jar 2015

Od apríla až do konca júna sa za pekného počasia nebudeme zatvárať v hale, ale budeme tráviť s deťmi čo najviac času vonku na čerstvom vzduchu. Na terase kaviarne bude deťom k dispozícii pieskovisko, hojdačky a odrážadlá...

Pobyt vonku sa deťom budeme snažiť spestriť rôznymi exteriérovými aktivitami (hry, súťaže...). Novinkou bude práca v našej detskej komunitnej záhradke (info tu).

Tradičné detské dielničky sa tiež budú odohrávať vonku (kreslenie kriedou a pod.).

.

Leto 2015

Počas letných prázdnin bude mať HamiKlub a jeho aktivity v mesiacoch júl a august prestávku.


Jeseň 2015

Klasické fungovanie klubu v interiéry a spustenie novej sezóny začne v septembri 2015.