Pre chýbajúci priestor bola aktivita ukončená.

HamiMusic

hudobno-pohybový krúžok

Vstup VOĽNÝ. Poteší nás však každý dobrovoľný príspevok, ktorým vieme zabezpečiť spoločné aktivity detí v klube dobrovoľníkov.

 

Termíny:

- prvé stretnutie bolo v stredu 28.1.2015 o 10:00 hod.

- februárové stretnutie bolo v stredu 18.2.2015 o 10:00 hod.

- marcové stretnutie prebehlo v stredu 18.3.2015 o 10:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponúkame Vám krúžok rytmiky pre deti od 0 do 3 rokov v Hamuliakove.

 

Cieľom krúžku je rozvíjať u detí zábavnou formou prirodzený cit pre rytmus, hrubú motoriku, schopnosť sústrediť sa či predstavivosť.

Krúžok prináša:
- interaktívne rytmické hry, pesničky a riekanky
- využitie hudobných nástrojov
- výrobu vlastných hudobných nástrojov
- využijeme aj multimediálne pomôcky pre spoznávanie rôznych zvukov
- detičky budú mať príležitosť zapojiť sa aj do tanečno-pohybových aktivít
...a mnoho inej zábavy
 
Tento zábavný hudobno-pohybový krúžok pre najmenších sa bude konať vždy raz mesačne počas niektorého termínu herničky - v STREDU od 10:00 hodiny (o aktuálnom termíne konania Vás budeme vždy včas informovať na web stránkach ako aj v skupine Hami klubu na sociálnej sieti Facebook)