KAPACITA KRÚŽKU JE MOMENTÁLNE NAPLNENÁ.
(o uvoľnení miest v jednotlivých skupinách Vás budeme informovat prostredníctvom stránky a na sociálnej sieti)

Montessori dielničky


Podrobné informácie o Montessori pedagogike nájdete tu.


 
 
"Pomôž mi prosím, aby som to dokázal sám." (výrok dieťaťa p. Montessori)
 

Montessori pedagogika nie je o pomôckach, aj keď sú krásne, ale o celkovom prístupe k dieťatku. Pomôcky sú len nástrojom, ktorý ďeťom pomáha s ich prirodzeným vývojom.

Montessori dielničky pre Vás organizujeme v spolupráci s Marcelkou - certifikovanou lektorkou v oblasti Montessori pedagogiky.

Špeciálna miestnosť pre Montessori dielničky sa nachádza v budove telocvične v Hamuliakove na prízemí. Vchod je vedľa kaviarne, ako je vchod k lekárovi.

 

 

Predbežnú prihlášku na kurz môžete zaslať prostredníctvom registračného formulára (viď. nižšie). Na Vašu mailovú adresu Vám následne zašleme informáciu o prvom Montessori stretnutí pre Vašu skupinu.

 

Aké montessori krúžky ponúkame:

▪ kurz "malkáči"

• nechodiace detičky (detičky do veku cca 1-1,5 roka) - cena  €4 /1hodina*
Pri tejto vekovej kategórii sa rozvíja zrak a sústredenie závesnými pomôckami - koordinácia oko ruka rôznymi predmetmi s prírodných materiálov. Okolo 8 mesiacov sa využívajú aj rôzne predmety na vhadzovanie a pod. Rodičia detí majú síce dojem, že sa iba prevaľujú, keďže navonok deti moc veľkú aktivitu nevyvýjajú. Tá však prebieha v nich a je veľmi dôležitá pre ich ďalší vývin.

• pondelok 10:00-11:00

 

kurz "malkáči"

• chodiace detičky (vo veku cca 1-3 roky) - cena 4€/1hodina*

Tieto deti už majú záujem o reálne činnosti, ktoré robia dospelí okolo nich (napr.: reálne si nakrájam mrkvičku, ktorú zjem; prestriem si stolček; nalejem si vodičku do pohára; vyperiem obrúsok...). Samozrejme okrem praktických činností ich láka aj zmyslový materiál so zameraním na farby, vône a pod. Po motorickej stránke sú pre ne už zaujímavé rôzne vkladačky.

• termíny:

utorok 10:00-11:00

streda 10:00-11:00

štvrtok 10:00-11:00

piatok 10:00-11:00 (v maďarskom jazyku)

 

▪ kurz "veľkáči

• predškoláci (vo veku cca 3-6 rokov) - cena €6 / 1hodina*
Staršie deti už pracujú s materiálom v zložitejších úkonoch ako sú napríklad prelievanie, presýpanie, lyžicovanie. Každý materiál má dieťaťu ukázať chybu (ako napr. vysypané zrnká, rozliata voda...) bez toho aby ho opravoval dospelý.

• termíny:

utorok 17:00-18:30 - bez rodičov (pre detičky, ktoré už dielničky navštevovali

štvrtok 17:00-18:30 - s rodičmi

 

*Cena za hodinu v montessori dielničke je dobrovoľným príspevkom, ktorým je zabezpečený chod dielničky. Uvedená cena zahŕňa materiál potrebný na nevyhnutné pomôcky a malé (vždy čerstvé) občerstvenie pre deti. Uvedená cena je výška minimálnych nákladov. Poteší nás preto, v prípade Vašej spokojnosti, každý dobrovoľný príspevok, ktorý použijeme na skvalitnenie montessori herničky a nákup nových pomôcok. Trvanie dielničky je u malkáčov 60 minút a u veľkáčov je dielnička podľa potreby v trvaní cca 60-90 minút. 

 

V marci sme pre Vás, pred spustením nových kurzov, pripravili informačné stretnutie s rodičmi, počas ktorých si mohli rodičia prezrieť priestory, vyskúšať si pomôcky a diskutovať s lektorkou. Počas ukážkových stretnutí bolo tiež možné oboznámiť sa s náplňou kurzu a postupom počas jednotlivých hodín.

Touto formou bezplatných ukážok sme Vám chceli dať možnosť na chvíľu odísť zo sveta dospelých a pozrieť sa na svet očami dieťaťa, ktoré objavuje svet a zodpovedať tak všetky otázky o Montessori pedagogike.

V prípade záujmu o individuálne info stretnutie pre rodičov nás prosím kontaktujte.

 

Tešíme sa na spoluprácu.

 

V prípade záujmu pre Vás vieme pripraviť a zorganizovať aj iné podujatia alebo individuálne krúžky na princípe montessori pedagogiky. V prípade záujmu nás kontaktujte prosím.

LEKTORKA kurzu

Marcelka je mamička na materskej a veľký montessori nadšenec. Štúdiu montessori pedagogiky sa intenzívne venuje už niekoľko rokov. Úspešne absolvovala viacero odborných kurzov montessori pedagogiky, organizovaných Slovenskou asociáciou Montessori:

• 2011 - Základný kurz Montessori pedagogiky
• 2012 - Národný kurz Montessori pedagogiky pre predškolský vek (3-6 rokov)
• 2014 - Kurz Montessori cestou (so zameraním na vek 0-3 roky)
• v súčasnosti dokonca pôsobí aj ako asistentka lektora v 9. národnom kurze Montessori pedagogiky

So všetkými svojimi dlho získavanými vedomosťami a skúsenosťami sa s Vami už čoskoro veľmi rada podelí na našich Montessori dielničkách v HAMI klube. Už teraz sa tešíme na vzájomnú spoluprácu s na slovo vzatým odborníkom ;)

MARIA MONTESSORI

19 prikázaní (pripomenutí) pre rodičov:

1. Deti učí to, čo ich obklopuje.

2. Ak je dieťa často kritizované, učí sa odsudzovať.

3. Ak je dieťa často chválené, učí sa hodnotiť.

4. Ak je dieťaťu predvádzaná agresivita, učí sa biť.

5. Ak sa jedná s dieťaťom poctivo, učí sa spravedlnosti.

6. Ak sa dieťaťu často vysmievajú, učí sa nesmelosti.

7. Ak dieťa žije s pocitom bezpečia, učí sa veriť.

8. Ak dostáva dieťa vynadané, naučí sa pocitu previnilosti.

9. Ak je dieťaťu dávané často za pravdu, učí sa mať k sebe dobrý vzťah.

10. Ak dávate dieťaťu často najavo zhovievavosť, naučí sa byť trpezlivé.

11. Ak budeme dieťa často povzbudzovať, získa si sebadôveru.

12. Ak žije dieťa v priateľskej atmosfére a cíti sa potrebné, naučí sa nachádzať vo svete lásku.

13. Nehovorte o dieťati škaredo – či v jeho prítomnosti alebo bez neho.

14. Sústreďte sa na rozvoj toho dobrého v dieťati, aby pre to zlé nezostalo miesto.

15. Vždy počúvajte a odpovedajte dieťaťu, ktoré na vás hovorí.

16. Vážte si dieťa, ktoré urobilo chybu a buďte schopní ju opraviť hneď alebo o čosi neskôr.

17. Buďte pripravení pomôcť dieťaťu, ktoré sa ešte hľadá a snažte sa byť nepozorovaní tým deťom, ktoré sa už našli.

18. Pomáhajte dieťaťu osvojiť si to, čo si neosvojilo doposiaľ - pomáhajte mu a naplňte pritom okolie starostlivosťou, zdržanlivosťou, tichom a láskou.

19. Pri jednaní s dieťaťom, dodržujte tie najlepšie spôsoby – dávajte mu to najlepšie, čo je vo vás samých.